Informacja o wynikach konkursu na stanowisko profesora uczelni badawczo-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Żywienia Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko profesora uczelni badawczo-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Żywienia Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

(w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz.1668)

Data ogłoszenia: 13 lipca 2022 r.

Termin składania dokumentów:  13 sierpnia- 11 września 2022 r.

Liczba zgłoszeń: 2

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr hab. Marcin Taciak

Uzasadnienie:

14 września 2022 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie: dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW– przewodniczący, prof. dr hab. Justyna Więcek, prof. dr hab. Jan Niemiec, dr hab. Tomasz Niemiec, prof. SGGW.

W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko profesora uczelni badawczo-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Żywienia Zwierząt wpłynęły aplikacje 2 osób. Na podstawie analizy przesłanych zgłoszeń komisja konkursowa stwierdziła, że w pełni wymagania konkursowe na aplikowane stanowisko spełnia jeden kandydat – dr hab. Marcin Taciak. Komisja pozytywnie zweryfikowała kompetencje naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

W związku z powyższym komisja konkursowa rekomenduje zatrudnienie dr. hab. Marcina Taciaka na stanowisko profesora uczelni badawczo-dydaktycznego w wymiarze 1 etatu w Samodzielnej Pracowni Żywienia Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW

16-09-2022 13:24
aserwatka