Informacja o wynikach konkursu na stanowisko doktoranta stypendysty w Instytucie Inżynierii Środowiska w Katedrze Teledetekcji i Badania Środowiska

Informujemy, że w ramach konkursu przeprowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. na stanowisko doktoranta stypendysty w projekcie w ramach grantu NCN OPUS 20 pt. „Dostęp dzieci do terenów zieleni w trakcie drogi do szkoły: od operacjonalizacji do aplikacji dynamicznej przestrzennie koncepcji sprawiedliwości środowiskowej” (nr 2020/37/B/HS4/03544) pod kierunkiem dr. inż. Darii Sikorskiej zakwalifikowany został Pan Adrian Jakub Hoppa.

Przewodniczący komisji

Dr inż. Daria Sikorska

26-11-2021 14:12
Krzysztof Szwejk