Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Dietetyki, Katedry Dietetyki, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka

Informacja o wynikach konkursu

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Zakładzie Dietetyki, Katedry Dietetyki,

Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka

Data ogłoszenia: 30.04.2021 r

Termin składania ofert: 30.05-13.06.2021 r

 Liczba zgłoszeń:  1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: mgr Paulina Kęszycka

Uzasadnienie:

W dniu 14 czerwca 2021 r. odbyło  się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, przewodnicząca Komisji, dr hab. Ewa Lange, prof. SGGW – kierownik Katedry Dietetyki, dr hab. Dariusz Włodarek, prof. SGGW – kierownik Zakładu Dietetyki.

Komisja Konkursowa stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie, Katedry Dietetyki, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, w terminie składania ofert wpłynęły dokumenty od jednej osoby. Dokumenty były poprawne pod względem formalnym. Na podstawie uzyskanych informacji Komisja Konkursowa pozytywnie zarekomendowała na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego panią mgr Paulinę Kęszycką biorąc pod uwagę posiadane przez nią doświadczenie praktyczne związane z prowadzeniem badań żywieniowo-dietetycznych, prowadzeniem poradnictwa dietetycznego oraz zaangażowaniem w pracy z pacjentami. Kandydatka spełnia wymagania stawiane w konkursie, w tym opublikowanie artykułów w czasopismach naukowych i zakończenie przewodu doktorskiego. Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Pani mgr Pauliny Kęszyckiej na pełny etat na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Dietetyki Katedry Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

/-/ Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

16-06-2021 08:58
Krzysztof Szwejk