Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii i Oceny Żywności, w Instytucie Nauk o Żywności

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

zgodnie z artykułem 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85 ze zmianami)

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Technologii i Oceny Żywności, Zakład Technologii Tłuszczów  i Koncentratów Spożywczych

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

Data ogłoszenia konkursu: 25.01.2022 r.
Termin składania dokumentów: 24.02-10.03.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11.03.2022 r.
Liczba zgłoszeń: 4

Uzasadnienie:


Komisja Konkursowa stwierdza, że w ramach ogłoszonego konkursu na zatrudnienie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Żywności, w Katedrze Technologii i Oceny Żywności, w Zakładzie Technologii Tłuszczów  i Koncentratów Spożywczych wpłynęły cztery oferty.

Dokumenty złożone przez kandydatów są niekompletne i nie spełniają wymagań stawianych kandydatom zawartym w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego. W związku z tym Komisja nie wnioskuje o zatrudnienie na zasadach umowy o pracę żadnego z kandydatów na w/w stanowisku.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

/prof. dr hab. Mirosław Słowiński/

14-03-2022 12:54
ajackowska
14-03-2022 12:57
ajackowska