Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Zarządzania

Data ogłoszenia: 15.08.2022 r.
Termin składania ofert: do 15.09.2022 r.
Liczba zgłoszeń: 5 (3 osoby zaproszone do drugiego etapu rekrutacji)
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: MGR OLENA KULYKOVETS

Komisja Konkursowa w składzie:

– prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz –  Przewodnicząca Komisji,
– dr hab. Marcin Ratajczak –  Sekretarz Komisji,
– prof. dr hab. Henryk Runowski – Członek Komisji,
– dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW – Członek Komisji,

Uzasadnienie:

Na podstawie weryfikacji złożonych dokumentów, a także w ramach drugiego etapu rekrutacji (spotkanie w dniu 20 września 2022 r.), do którego zostały zaproszone 3 osoby w celu przedstawienia przed Komisją swojego dorobku naukowego oraz dydaktyczno-organizacyjnego Komisja Konkursowa podjęła ostateczną decyzję. Każda z osób miała 10 minut na zaprezentowanie powyższych informacji, następnie była możliwość zadania pytań kandydatom. Po zakończeniu spotkań Komisja Konkursowa jednomyślnie zdecydowała o dopuszczeniu do dalszego etapu rekrutacji jedną osobę, która dorobek naukowy (zwłaszcza liczbę publikacji oraz ich punktację), a także dorobek dydaktyczno-organizacyjny miała najlepszy. W związku z powyższym Komisja Konkursowa rekomenduje zatrudnienie mgr Oleny Kulykovets na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w wymiarze 1 etatu w Instytucie Zarządzania.

Komisja Konkursowa

26-09-2022 13:09
Krzysztof Szwejk