Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Informacja o wynikach konkursu jednoetapowego na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 27.12.2022 r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Inżynierii Mechanicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Inżynierii Produkcji

Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna

Termin składania dokumentów: 30.01.2023 r. -13.02.2023 r.

Ogłoszenia konkursowe (stanowiska): 1
Liczba zgłoszeń: 0
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 0

Uzasadnienie: W związku z brakiem zgłoszeń Komisja Konkursowa nie przystąpiła do oceny pod względem formalnym oraz merytorycznym kandydatur do zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Inżynierii Produkcji Instytutu Inżynierii Mechanicznej.

Warszawa, 14.02.2023r.

14-02-2023 12:16
pgrzegrzolka