Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Asystenta/adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie technologii robót budowlanych

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko

Asystenta/adiunkta badawczo-dydaktycznego

w zakresie technologii robót budowlanych

 

 

Data ogłoszenia konkursu: 09.04.2021r.

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Inżynierii Lądowej

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Termin składania dokumentów: 10.05.2021 r. – 23.05.2021r

Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 06.06.2021 r.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa, na posiedzeniu w dniu 25.05.2021 r., po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji osobowej kandydata do zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego sklasyfikowała kandydaturę dr. inż. Konrada Piechowicza i w głosowaniu jawnym jednomyślnie zarekomendowała Go do zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w zakresie technologii robót budowlanych w Katedrze Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót Instytutu Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

07-06-2021 11:46
Krzysztof Szwejk