Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Asystenta/adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie oczyszczanie wód i rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko

Asystenta/adiunkta badawczo-dydaktycznego

w zakresie oczyszczanie wód i rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego

 

 

Data ogłoszenia konkursu: 15.02.2021 r.

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Inżynierii Lądowej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Termin składania dokumentów: 18.03.2021 r. – 31.03.2021r

Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 14.04.2021 r.

Liczba zgłoszeń: 6

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa, na posiedzeniu w dniu 14.04.2021 r., po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji osobowej sześciu kandydatów do zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego sklasyfikowała kandydaturę dr Yulii Trach i w głosowaniu jawnym jednomyślnie zarekomendowała Ją do zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w zakresie oczyszczanie wód i rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego w Katedrze Rewitalizacji i Architektury Instytutu Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

07-06-2021 11:45
Krzysztof Szwejk