Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

Data ogłoszenia konkursu: 08.03.2021 r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk o Żywności
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Termin składania dokumentów: 08-22.04.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23.04.2021 r.
Liczba zgłoszeń: 1

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa stwierdza, że w ramach ogłoszonego przez Dyrektora INoŻ konkursu na zatrudnienie na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Żywności, w Katedrze Technologii i Oceny Żywności, w  Zakładzie Technologii Mleka wpłynęła jedna oferta Pani dr inż. Moniki Garbowskiej.

Dokumenty złożone przez Panią Monikę Garbowską są kompletne i spełniają wymagania stawiane kandydatom zawartym w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego. Komisja stwierdza, że Kandydatka spełnia wymagania formalne i merytoryczne konkursu W związku z tym Komisja wnioskuje o zatrudnienie na zasadach umowy o pracę dr inż. Moniki Garbowskiej na w/w stanowisku na czas nieokreślony.

27-04-2021 12:07
Krzysztof Szwejk