Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie projektowania architektoniczno-budowlanego

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko

Adiunkta badawczo-dydaktycznego

w zakresie projektowania architektoniczno-budowlanego

 

 

Data ogłoszenia konkursu: 15.02.2021 r.

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Inżynierii Lądowej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Termin składania dokumentów: 18.03.2021 r. – 31.03.2021r

Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 14.04.2021 r.

Liczba zgłoszeń: 3

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa, na posiedzeniu w dniu 14.04.2021 r., po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji osobowej trzech kandydatów do zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego sklasyfikowała kandydaturę dr hab. inż. arch. Agnieszkę Starzyk i w głosowaniu jawnym jednomyślnie zarekomendowała Ją do zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie projektowanie architektoniczno-budowlanego w Katedrze Rewitalizacji i Architektury Instytutu Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

07-06-2021 11:45
Krzysztof Szwejk