Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii i Oceny Żywności INoŻ

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Technologii i Oceny Żywności, Zakład Oceny Jakości Żywności

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

Data ogłoszenia konkursu: 29.10.2021 r.
Termin składania dokumentów: 29.11-12.12.2021
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13.12.2021 r.
Liczba zgłoszeń: 3


Komisja Konkursowa stwierdza, że w ramach ogłoszonego konkursu na zatrudnienie na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Żywności, w Katedrze Technologii i Oceny Żywności, w  Zakładzie Oceny Jakości Żywności wpłynęły trzy oferty.

Dokumenty złożone przez kandydatów są niekompletne i nie spełniają wymagań stawianych kandydatom zawartym w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego. W związku z tym Komisja nie wnioskuje o zatrudnienie na zasadach umowy o pracę żadnego z kandydatów na w/w stanowisku.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
/-/ prof. dr hab. Mirosław Słowiński

15-12-2021 14:43
ajackowska
15-12-2021 15:03
ajackowska