Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Gleboznawstwa Instytutu Rolnictwa

Data ogłoszenia: 14.12.2021 r.
Termin składania ofert: do 27.11.2021 r.
Liczba zgłoszeń: 1
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: brak

 

Uzasadnienie:

W dniu 13 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie:

– dr hab. Łukasz Uzarowicz, prof. SGGW – Przewodniczący komisji,
– dr hab. Jerzy Jonczak, prof. SGGW –  Członek komisji,

– dr Wojciech Kwasowski – Członek komisji

 

W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko adiunkta badawczo dydaktycznego  w Katedrze Gleboznawstwa wpłynęły dokumenty od 1 kandydatki. Na podstawie analizy przesłanego zgłoszenia oraz  weryfikacji pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu konkursowym komisja uznała, że kandydatka nie spełnia wskazanych kryteriów. W związku z powyższym komisja konkursowa nie rekomenduje kandydatki do zatrudnienia na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Gleboznawstwa Instytutu Rolnictwa

Przewodniczący Komisji

dr hab. Łukasz Uzarowicz, prof. SGGW

 

15-12-2021 11:47
Krzysztof Szwejk