Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Dietetyki, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 29.04.2022r

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.05.2022-30.06.2022

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 01.07.2022r

termin składania ofert do 30.06

Komisja Konkursowa wytypowała zatrudnienie Pani dr hab. M Białek lecz Pani ta zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia. W związku z tym Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 16 września 2022 jeszcze raz  rozpatrzyła oferty przesłane na konkurs i do zatrudnienia wytypowała Panią dr. Joannę Róg.

 

 

22-09-2022 14:48
aorzechowska