Informacja o wynikach konkursu na asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

zgodnie z artykułem 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85 ze zmianami)

 

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

Data ogłoszenia konkursu: 21.06.2022 r.
Termin składania dokumentów: 21.07-06.09.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 07.09.2022 r.
Liczba zgłoszeń: 1

Uzasadnienie:


Komisja Konkursowa stwierdza, że w ramach ogłoszonego konkursu na zatrudnienie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Żywności, w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji wpłynęła jedna oferta od Pani mgr inż. Alicji Barańskiej.

Dokumenty złożone przez kandydatkę są kompletne i spełniają wymagania stawiane kandydatom zawartym w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego. Komisja stwierdza, że Kandydatka spełnia wymagania formalne i merytoryczne konkursu, w związku z tym Komisja wnioskuje o zatrudnienie mgr inż. Alicji Barańskiej na w/w stanowisku na umowę o pracy, na czas nieokreślony.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

prof. dr hab. Mirosław Słowiński

08-09-2022 09:30
ajackowska
08-09-2022 09:32
ajackowska