Informacja o wynikach konkursu jednoetapowego na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 03.02.2022r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne
Termin składania dokumentów: 03.02.2022r. – 17.02.2022r.

Ogłoszenia konkursowe (stanowiska): 2
Liczba zgłoszeń: 6
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 0
Uzasadnienie: Komisja Konkursowa w dniu 21.02.2022r. przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty 6 osób, które zgłosiły się do konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie nauki socjologiczne. Komisja stwierdziła, że 6 kandydatów nie spełnia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Komisja Konkursowa nie przystąpiła w związku z tym do oceny merytorycznej zgłoszonych kandydatur do zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.

22-02-2022 18:14
knowak
10-03-2022 16:29
knowak