Informacja o wynikach konkursu jednoetapowego na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 03.02.2022r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: pedagogika
Termin składania dokumentów: 03.02.2022r. – 17.02.2022r.

Ogłoszenia konkursowe (stanowiska): 1
Liczba zgłoszeń: 13
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie: Komisja Konkursowa jednogłośnie rekomenduje kandydaturę dr Grażyny Chrostowskiej-Juszczyk do zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie pedagogika w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.

 

10-03-2022 16:32
knowak