Informacja o wynikach konkursu jednoetapowego na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs 6

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Pedagogiki

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: pedagogika

Data ogłoszenia konkursu: 04.07.2022r.
Termin składania dokumentów: 04.07.2022r. – 18.07.2022r.

Data zamieszczenia informacji o konkursie: 03.06.2022r.

Ogłoszenia konkursowe (stanowiska): 1
Liczba zgłoszeń: 0
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 0

Uzasadnienie: W związku z brakiem zgłoszeń Komisja Konkursowa w dniu 18.07.2022r. nie przystąpiła do oceny pod względem formalnym oraz merytorycznym kandydatur do zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.

Warszawa, 20.07.2022r.

20-07-2022 14:54
knowak