Informacja o wynikach konkursu jednoetapowego na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs 6

Data ogłoszenia konkursu: 12.12.2022r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Pedagogiki

Dziedzina: nauki społeczne lub humanistyczne

Dyscyplina naukowa: psychologia

Termin składania dokumentów: 12.01.2023r. – 27.01.2023r.

Ogłoszenia konkursowe (stanowiska): 1
Liczba zgłoszeń: 3
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie: Komisja Konkursowa przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty  3 osób, które zgłosiły się do konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne lub humanistyczne w dyscyplinie psychologia. Komisja Konkursowa stwierdziła, że 1 kandydat nie spełniał wymogów formalnych. W związku z tym Komisja Konkursowa przystąpiła do oceny merytorycznej 2 kandydatów, jednogłośnie rekomendując kandydaturę mgr Ewy Butowskiej do zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne lub humanistyczne w dyscyplinie psychologia w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.

Warszawa, 02.02.2023r.

02-02-2023 16:34
knowak