Asystent w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

  • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich lub tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku studiów budownictwo
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie konstrukcji budowlanych (obejmujące zagadnienia związane z krajową, europejską normalizacją w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji budowlanych – budynków i budowli)
  • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,
  • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach oraz pisanie artykułów naukowych,
  • znajomość pakietu Ms Office,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Link do ogłoszenia poniżej:

Formularz_ogl._konstrukcje.budow.i.inż._asystent

07-04-2022 11:55
wkos