Asystent w Katedrze Geotechniki w zakresie geotechniki i badań laboratoryjnych Instytutu Inżynierii Lądowej SGGW w Warszawie

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

 Wymagane  kwalifikacje:

Warunki wymagane od kandydata na stanowisko asystenta:

  • dr lub mgr inż. kierunku Budownictwo,
  • motywacje do pracy naukowej,
  • doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych z zakresu geotechniki,
  • znajomość języka polskiego i angielskiego;
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim, w szczególności: mechanika gruntów, wytrzymałość materiałów, fundamentowanie, jakość badań,
  • znajomość oprogramowania z zakresu geotechniki i budownictwa (MS-Office, Abacus, Robot, GGU, GEO5, CAD i innych)

Link do ogłoszenia poniżej.

1_Geo_asystent_geotechnikaibadanialab._FORMULARZ_DLA_OGŁOSZENIODAWCOW

15-03-2023 11:10
wkos