Asystent w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt – wyniki konkursu

Informacja o wynikach konkursu

na stanowisko asystenta w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt

(w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668)

Data ogłoszenia: 22 marca 2021 r.

Termin składania dokumentów:  23 kwietnia- 7 maja 2021 r.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr inż. Marta Gajewska

Uzasadnienie:

10 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie: dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW– przewodniczący, dr hab. Wiesław Świderek- kierownik katedry,  prof. dr hab. Justyna Więcek i dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW.

W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt wpłynęły dokumenty 1 kandydata- dr. inż. Marty Gajewskiej. Po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzono, że Pani Gajewska złożyła wszystkie wymagane w konkursie dokumenty i jednocześnie spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne konkursu (zgodne z Załącznikiem nr 6 ust. 9 Statutu SGGW w Warszawie). Komisja pozytywnie oceniła umiejętności naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Kandydatki i rekomenduje zatrudnienie dr inż. Marty Gajewskiej na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

/-/ dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW

 

13-05-2021 09:24
Krzysztof Szwejk