Asystent badawczo-dydaktycznym wentylacje i klimatyzacja

Wymagane  kwalifikacje i oczekiwania:

  • tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku inżynieria środowiska lub stopnień doktora w dziedzinie nauk technicznych,
  • zainteresowania naukowe w zakresie modelowania w inżynierii środowiska,
  • doświadczenie umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu wentylacji i klimatyzacji,
  • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach recenzowanych (w tym min. jedna publikacja z IF – Web of Science Core Collection),
  • aktywność naukowa i projektowa o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także inne aktywności związane z podnoszeniem swoich kwalifikacji naukowych i zawodowych (np. udział w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych),
  • umiejętność pracy w zespole,
  • samodzielność i dyscyplina pracy,
  • wysokie kompetencje społeczne i komunikatywność,
  • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

asystent_wentylacje-klimatyzacja

 

01-10-2021 12:49
ugudanowska