Asystent badawczo-dydaktyczny – gospodarka przestrzenna

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

  • tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna
  • doświadczenie w zakresie zarządzania procesem planowania przestrzennego
  • zainteresowania naukowe w zakresie uwarunkowań formalno-prawnych i przyrodniczo-krajobrazowych planowania przestrzennego i kształtowania krajobrazu oraz zdolności do ich rozwijania;
  • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem: ArcGIS, QGIS, AutoCad, Sketch up, Adobe Photoshop LiMON,
  • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie planowania przestrzennego i/lub gospodarki przestrzennej,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • samodzielność i dyscyplina pracy.

Szczegółowe informacje w linku poniżej

asystent_gospodarka_przestrzenna

20-05-2022 13:15
ugudanowska