Asystent badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Żywności Ekologicznej Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Żywności Ekologicznej, Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka

Informacja o wynikach konkursu

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Zakładzie Żywności Ekologicznej, Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej,

Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka

Data ogłoszenia: 26.04.2021 r

Termin składania ofert: 26.05-09.06.2021r

 Liczba zgłoszeń:  1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: mgr inż. Klaudia Kopczyńska

Uzasadnienie:

W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyło  się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, przewodnicząca Komisji, dr hab. Eliza Kostyra, prof. SGGW – kierownik Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej, dr hab. Renata Kazimierczak, prof. SGGW – kierownik Zakładu Żywności Ekologicznej.

Komisja Konkursowa stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie, Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, w terminie składania ofert wpłynęły dokumenty od jednej osoby. Dokumenty były poprawne pod względem formalnym. Na podstawie uzyskanych informacji Komisja Konkursowa pozytywnie zarekomendowała na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego panią mgr inż. Klaudię Kopczyńską biorąc pod uwagę przedstawione publikacje posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i opublikowane w latach 2019-2021; udział w wielu projektach (w tym międzynarodowych) oraz zadaniach badawczych; posiadane przez Kandydatkę doświadczenie międzynarodowe (odbyte staże); działalność dydaktyczną, jak również organizacyjną i znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Kandydatka spełnia wszystkie wymagania stawiane w konkursie. Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Pani mgr inż. Klaudii Kopczyńskiej na pełny etat na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Żywności Ekologicznej Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

/-/ Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

23-06-2021 09:05
Krzysztof Szwejk