Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności – rozstrzygnięcie

Protokół z dnia 26.04.2021 r.

posiedzenia Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, Wydział Żywienia Człowieka,

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

OKRES ZATRUDNIENIA: od 1.05.2021 na czas nieokreślony

W Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, Wydziału Żywienia Człowieka, SGGW w Warszawie

Skład Komisji Konkursowej

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

Członkowie:

  1. dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina
  2. dr hab. Jarosława Rutkowska
  3. dr hab. Dorota Zielińska, prof. uczelni

Na rozpisany konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, Wydziału Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie do dnia 23.04.2021 wpłynęła jedna oferta:

  1. Pani dr inż. Małgorzaty Moczkowskiej

W dniu 24.04. 2021 o godz. 13.35 (po terminie składania ofert) drogą e-mailową wpłynęła druga oferta:

  1. Pana PhD Shivraja Nile

Komisja Konkursowa w dniu 26.04.2021 dokonała oceny formalnej złożonych ofert i zapoznała się
z przedstawioną dokumentacją. Jedna oferta pana PhD. Shivraja Nile pod względem posiadanego doświadczenia spełniała wymogi formalne (wykształcenie, doświadczenie zawodowe) określone
w ofercie na stanowisko adiunkta, nie spełniała natomiast kryterium kwalifikacyjnego określonego
w konkursie, dotyczącego znajomości języka polskiego oraz pogłębionej znajomości zagadnień
z zakresu technologii gastronomicznej, zapewnienia higieny i bezpieczeństwa produkcji żywności.

Na podstawie uzyskanych informacji Komisja Konkursowa pozytywnie zarekomendowała na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego panią dr inż. Małgorzatę Moczkowską, biorąc pod uwagę posiadane przez nią doświadczenie dydaktyczne i praktyczne z zakresu wymagań określonych na aplikowane stanowisko. Kandydatka spełnia wszystkie wymagania stawiane w konkursie, dlatego Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Pani dr inż. Małgorzaty Moczkowskiej na pełny etat na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Wydziału Żywienia Człowieka.

Podpisy członków Komisji Konkursowej:

prof. dr hab. Krystyna Gutkowska ………………………………………………………………………………….

prof. dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina …………………………………………………………………………….

prof.  dr hab. Jarosława Rutkowska……. …………………………………………………………………………..

dr hab. Dorota Zielińska, prof. uczelni …………………………………………………………………………….

27-04-2021 11:32
Krzysztof Szwejk