Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Informacja o wyborze Partnera Projektu w ramach konkursu Uczelnie coraz bardziej dostępne – nr naboru: FERS.03.01-IP.08-001/24, Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS)

Wyniki konkursu na stypendium naukowe dla studenta studiów magisterskich (II stopnia) w projekcie Sonata Bis 9- Katedra Nanobiotechnologii Instytutu Biologii SGGW

Konkurs na stanowisko Adiunkta Badawczo-Dydaktycznego w Instytucie Zarządzania

Konkurs na stanowisko Asystenta Badawczo-Dydaktycznego w Instytucie Zarządzania