Samodzielny Referent ds. administracyjnych (Sekcja Gospodarki Nieruchomościami)

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Gleboznawstwa – Instytut Rolnictwa

Specjalista ds. rozliczania projektów (Dział Kosztów i Analiz)

Konkurs wieloetapowy na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

Adiunkt, post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18

Referent/Samodzielny Referent – Biuro Kanclerza/Sekretariat Dyrektora ds. Zarządzania Infrastrukturą

Konkurs na stanowisko główny specjalista – lekarz specjalista medycyny nuklearnej w Centrum Medycyny Translacyjnej

Konkurs na stanowisko: główny specjalista – lekarz radiolog w Centrum Medycyny Translacyjnej

Oferta Pracy na stanowisko adiunkta badawczego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii- Instytutu Biologii SGGW

Konkurs wieloetapowy na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego