Konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin -Instytutu Biologi SGGW

Adiunkt badawczo – dydaktyczny w zakresie chemii i rekultywacji środowiska w Katedrze Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie

Asystent w Katedrze Geotechniki w zakresie geotechniki i badań laboratoryjnych Instytutu Inżynierii Lądowej SGGW w Warszawie

Wyniki konkursu na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu, Instytutu Biologii, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs jednoetapowy na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w ramach projektu SONATA 17 w Katedrze Techniki i Projektowania Żywności, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs na stanowisko Profesora badawczo – dydaktycznego w Instytucie Zarządzania

Konkurs na stanowisko Profesora uczelni badawczo – dydaktycznego w Instytucie Zarządzania

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo -dydaktycznego w Instytucie Zarządzania