Wyniki konkursu na stanowisko samodzielnego biotechnologa w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Instytut Biologii

Praca na stanowisko doktoranta/stypendysty

Praca/Stypendium doktoranckie

Referent ds. administracyjno-finansowych

Asystent/adiunkt badawczo-dydaktyczny, konstrukcje budowlane

Asystent, nauki rolnicze, dyscyplina weterynaria

Asystent badawczo-dydaktyczny, inżynieria sanitarna

Adiunkt badawczo-dydaktyczny, architektura krajobrazu

asystent badawczo-dydaktyczny, inżynieria sanitarna

asystent/adiunkt badawczo-dydaktyczny – inżynieria lądowa, konstrukcje budowlane