Centralna Administracja Uczelni

 • Administracja Obiektów Sportowych

  Kierownik: mgr Dominik Szymański
  tel. 22 59 31281
  e-mail: aos@sggw.pl

 • Administracja Terenów Zieleni

  Kierownik: inż. Renata Białczak
  tel. 22 59 310 92
  e-mail: atz@sggw.edu.pl

 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości SGGW

  tel. 515 229 779
  e-mail: aip@sggw.pl

 • Akademicki Klub Turystyczny PTTK nr 16

  tel. 22 59 31558
  e-mail:pttk16@sggw.pl

 • Biuro Kadr i Płac

  p.o. Kierownika:
  mgr Ewa Sałasińska-Wielgosz
  22 593 13 50 /51 kadry@sggw.edu.pl

 • Biuro Kanclerza

  p.o. Kierownika:
  mgr Monika Derlatka
  22 593 10 01

 • Biuro Karier

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Ballaun
   tel. 22 5931029
  e-mail: bk@sggw.edu.pl

 • Biuro Obsługi Nauki

  Kierownik: dr inż. Anita Szczykutowicz
  tel. 22 5931409
  e-mail: bnip@sggw.edu.pl

 • Biuro Projektów Międzynarodowych

  Kierownik: mgr Agnieszka Wojciechowska De Cokere
  tel. 22 5931845
  e-mail: research@sggw.edu.pl

 • Biuro Projektów Strukturalnych i Transferu Technologii

  Kierownik: mgr Andrzej Szmalc
  e-mail: andrzej_szmalc@sggw.edu.pl 
  tel. +48 22 59 317 22 

 • Biuro Spraw Studenckich

  Kierownik:
  tel. 22 5931030
  e-mail: bss@sggw.edu.pl

 • Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW

  Dyrektor: dr hab. Arkadiusz Orłowski
  tel. 22 5935851
  e-mail: cem@sggw.edu.pl

 • Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

  Arboretum tel./fax 46 874 81 36

 • Centrum Informatyczne

  Dyrektor: mgr inż. Rafał Bednarczyk
  tel.: +48 22 593 55 40
  e-mail: ci@sggw.edu.pl

 • Chór Akademicki

  Kierownik: dr Michał Dąbrowski
  tel. 22 5931428, 691 754 646

 • Dział Administrowania Zasobami Użytkowymi

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Karolak
  tel. 22 59 31330
  e-mail: dazu@sggw.pl

 • Dział Aparatury Badawczej i Dydaktycznej

  Kierownik: mgr Adam Płodzik
  tel. 22 59 315 00
  e-mail: dand@sggw..edu.pl

 • Dział Gospodarczy nr 1

  Kierownik: lic. Urszula Czerwoniec
  tel. 22 59 31139
  e-mail: dgn1@sggw.pl

 • Dział Gospodarczy nr 2

  Kierownik: mgr Piotr Bień
  tel. 22 59 311 75
  e-mail: dgn2@sggw.pl

 • Dział Gospodarczy nr 3

  Kierownik: inż. Waldemar Kłobuszewski
  tel. 22 59 311 90
  e-mail: dgn3@sggw.pl

 • Dział Inwestycji

  Kierownik: inż. Teresa Paprocka

  tel. 22 59 314 80

  email: di@sggw.edu.pl

 • Dział Nadzoru Technicznego

  Kierownik: inż. Grzegorz Zabłocki
  tel. 22 59 314 80
  e-mail: dnt@sggw.pl

 • Dział Obsługi Technicznej Obiektów

  Kierownik: lic. Mariusz Palichleb
  tel. 22 59 311 20
  email: doto@sggw.edu.pl

 • Dział Transportu i Zaopatrzenia

  Kierownik: mgr inż. Wojciech Kardaszewski
  tel. 22 59 311 09
  e-mail: dooz@sggw.pl

 • Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  Kierownik: mgr inż. Barbara Kędzia
  tel.22 5931271
  e-mail: ibhp@sggw.edu.pl

 • Inspektorat Ochrony Danych i Bezpieczeństwa Informacji

  Kierownik: dr Jowita Sobczak
  tel.  22 5935576
  e-mail: jowita_sobczak@sggw.edu.pl

 • Inspektor Ochrony Danych

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  dr Jowita Sobczak
  adres e-mail: iod@sggw.edu.pl

 • Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej

  Gł. Specjalista: mgr inż. Lechosław Pawlik

  tel. 22 5931270

 • Klub Żeglarski SGGW

  tel. 22 59 37537
  e-mail: kz@sggw.pl

 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SGGW

  Przewodniczący: dr inż. Jacek Bujko
  tel. 22 59 31310
  e-mail: snszzs@sggw.pl

 • Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

   
 • Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” im. Zofii Solarzowej, Chór Kameralny, SQER DANCE

  Kierownik: mgr Radosław Puszyło 
  e-mail: promni@sggw.edu.pl

  tel. 31420, 697 901 758

 • Nadleśnictwo Doświadczalne Rogów

  tel. 46 874 90 31 w. 43

 • Niepubliczne Przedszkole SGGW

  Dyrektor: mgr Joanna Chreścionko -Rajkowska
  tel. 22 5931980
  e-mail: przedszkole@sggw.edu.pl

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SGGW

  Dyrektor: lek. med. Adam Kalinowski
  tel. 22 5931431
  e-mail: sekretariat@nzoz.sggw.pl

 • Niezależne Zrzeszenie Studentów

  tel. 22 59 34080

 • Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Marymont” w Kirach

  Dyrektor: mgr Agnieszka Wójcik-Mańko
  tel. 18 207 03 77 (wew. 44)
  e-mail: kiry@sggw.edu.pl

 • Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczybkowy w Kociszewie

  p.o. kierownika: inż. Renata Białczak
  tel. 22 5931090
  e-mail: kociszew@sggw.edu.pl

 • Rada Uczelniana Samorządu Studentów SGGW

  tel. 22 5931038
  e-mail: samorzad@sggw.pl

 • Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory

  Dyrektor: mgr Łukasz Zaniuk
  tel. 22 756 31 01, 22 842 37 85
  e-mail: sekretariat_rzdwo@sggw.edu.pl

 • Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 • Sekcja Gospodarki Nieruchomościami

  Kierownik: mgr Agnieszka Michalska
  tel. 22 59 31018

 • Sekcja Planowania i Analiz

  Kierownik: mgr inż. Wojciech Radomski
  tel. 22 5933803
  e-mail: spa@sggw.pl

 • Sekcja Socjalna

  Kierownik: mgr inż. Barbara Zakrzewska
  tel. 22 5931340
  e-mail: ss@sggw.edu.pl

 • Sekcja Zamówień Publicznych

   
 • Sekretariat Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich, Rzecznika ds. Mobbingu i Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania

  mgr Małgorzata Miedzierska

  tel. +48 22 593 13 63 
  e-mail: malgorzata_miedzierska@sggw.edu.pl 

  ul. Nowoursynowska 166, Warszawa,
  bud. 10, pok. 47

 • Stacja Kontroli Pojazdów (ogólnouczelniana jednostka działalności gospodarczej SGGW)

   
 • Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

  Prezes: inż. Grażyna Skalmierska
  tel. 22 59 31036
  e-mail: poczta@wychowankowiesggw.pl

 • Straż Akademicka

  Kierownik: mgr Tomasz Witkowski
  22 59 31401
  e-mail: sa@sggw.edu.pl

  Patrol Straży Akademickiej (24/7)
  22 593 39 00, 604 605 319  

 • Studencki Klub Podróżniczy "Czwórka" PTTK nr 4

  tel. 660 727 384
  e-mail: info@skp4.pl, www.skp4.pl

 • Ursynowski Uniwersytet III wieku im. Juliana Ursyn Niemcewicza

  Prezes Zarządu: inż. Elżbieta Rubinstein
  tel. 22 59 31590
  e-mail: uutw@sggw.pl

 • Zastępca Kanclerza - Dyrektor Techniczny

   
 • Zespół Audytu Wewnętrznego

  Kierownik: mgr Ewa Sławińska-Tomtała
  tel. 22 5931413
  e-mail: zaw@sggw.edu.pl

 • Zespół Kontroli Wewnętrznej

  Kierownik: mgr Tomasz Staniak
  tel. 22 5931411
  e-mail: zkw@sggw.edu.pl

 • Zespół Radców Prawnych

  Kierownik: mgr Agnieszka Kuśmierz – radca prawny
  tel. 22 5931116
  e-mail: zrp@sggw.edu.pl

 • Zespół Spraw Obronnych (Kancelaria Tajna)

  Kierownik: płk rez. mgr Gabriel Adamczyk
  tel. 22 5931320
  e-mail: zokt@sggw.edu.pl

 • Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Akteon”

  Kierownik Zespołu: Jerzy Lendzion
  tel. 787 662 273

 • Związek Nauczycielstwa Polskiego

  Przewodniczący: Dr Wojciech Ożga
  tel. 22 5931314
  e-mail: sznp@sggw.edu.pl

01-02-2021 11:38
Marta Ponichter
11-01-2022 12:48
Marta Ponichter