Centralna Administracja Uczelni

 • Administracja Obiektów Sportowych

  Kierownik: mgr Dominik Szymański
  tel. 22 59 31281
  e-mail: aos@sggw.pl

 • Administracja Terenów Zieleni

  Kierownik: inż. Renata Białczak
  tel. 22 59 310 92
  e-mail: atz@sggw.edu.pl

 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości SGGW

  tel. 515 229 779
  e-mail: aip@sggw.pl

 • Akademicki Klub Turystyczny PTTK nr 16

  tel. 22 59 31558
  e-mail:pttk16@sggw.pl

 • Biuro Doskonałości Dydaktycznej

  Kierownik: dr hab. Piotr Boruszewski, prof. SGGW

  tel. 22 593 87 00

  e-mail: bdd@sggw.edu.pl

 • Biuro Kadr i Płac

  Kierownika:
  mgr Ewa Sałasińska-Wielgosz
  22 593 13 50 /51 kadry@sggw.edu.pl

 • Biuro Kanclerza

  Kierownika:
  mgr Monika Derlatka
  22 593 10 01

 • Biuro Karier

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Ballaun
   tel. 22 5931029
  e-mail: bk@sggw.edu.pl

 • Biuro Obsługi Nauki

  Kierownik: mgr Justyna A. Wietoszko
  tel. 22 5931409
  e-mail: bnip@sggw.edu.pl

 • Biuro Projektów Międzynarodowych

  Kierownik: mgr Agnieszka Wojciechowska De Cokere
  tel. 22 5931845
  e-mail: research@sggw.edu.pl

 • Biuro Projektów Strukturalnych i Transferu Technologii

  Kierownik: mgr Andrzej Szmalc
  e-mail: andrzej_szmalc@sggw.edu.pl 
  tel. +48 22 59 317 22 

 • Biuro Spraw Studenckich

  Kierownik: dr inż. Ewelina Grzegorzewicz
  tel. 22 5931030
  e-mail: bss@sggw.edu.pl

 • Biuro Wsparcia Kształcenia

  Kierownik: Dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski

  tel.: 22 593 58 51

  e-mail: bwk@sggw.edu.pl

 • Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

  Arboretum tel./fax 46 874 81 36

 • Centrum Informatyczne

  Dyrektor: mgr inż. Rafał Bednarczyk
  tel.: +48 22 593 55 40
  e-mail: ci@sggw.edu.pl

 • Chór SGGW

  Kierownik:
  dr Paweł Choina
  tel. 22 59 31428

 • Dział Administrowania Zasobami Użytkowymi

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Karolak
  tel. 22 59 31330
  e-mail: dazu@sggw.pl

 • Dział Aparatury Badawczej i Dydaktycznej

  Kierownik: mgr Adam Płodzik
  tel. 22 59 315 00
  e-mail: dand@sggw..edu.pl

 • Dział Gospodarczy nr 2

  Kierownik: mgr Piotr Bień
  tel. 22 59 311 75
  e-mail: dgn2@sggw.pl

 • Dział Gospodarczy nr 3

  Kierownik: inż. Waldemar Kłobuszewski
  tel. 22 59 311 90
  e-mail: dgn3@sggw.pl

 • Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego

  Kierownik:
  mgr inż. Marta Rozmysłowicz-Boruszewska
  tel. 22 59 31482
  e-mail: dint@sggw.edu.pl

 • Dział Obsługi Technicznej Obiektów

  Kierownik: lic. Mariusz Palichleb
  tel. 22 59 311 20
  email: doto@sggw.edu.pl

 • Dział Transportu i Zaopatrzenia

  Kierownik: mgr inż. Wojciech Kardaszewski
  tel. 22 59 311 09
  e-mail: dooz@sggw.pl

 • Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  Kierownik: mgr inż. Barbara Kędzia
  tel.22 5931271
  e-mail: ibhp@sggw.edu.pl

 • Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej

  Gł. Specjalista: mgr inż. Lechosław Pawlik

  tel. 22 5931270

 • Klub Żeglarski SGGW

  tel. 22 59 37537
  e-mail: kz@sggw.pl

 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SGGW

  Przewodniczący: dr inż. Jakub Gawron
  tel. 22 59 31310
  e-mail: snszzs@sggw.pl

 • Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

   
 • Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” im. Zofii Solarzowej, Chór Kameralny, SQER DANCE

  Kierownik: mgr Radosław Puszyło 
  e-mail: promni@sggw.edu.pl

  tel. 31420, 697 901 758

 • Nadleśnictwo Doświadczalne Rogów

  tel. 46 874 90 31 w. 43

 • Niepubliczne Przedszkole SGGW

  Dyrektor: mgr Joanna Chreścionko -Rajkowska
  tel. 22 5931980
  e-mail: przedszkole@sggw.edu.pl

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SGGW

  Dyrektor: lek. med. Adam Kalinowski
  tel. 22 5931431
  e-mail: sekretariat@nzoz.sggw.pl

 • Niezależne Zrzeszenie Studentów

  tel. 22 59 34080

 • Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Marymont” w Kirach

  Dyrektor: mgr Agnieszka Wójcik-Mańko
  tel. 18 207 03 77 (wew. 44)
  e-mail: kiry@sggw.edu.pl

 • Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczybkowy w Kociszewie

  p.o. kierownika: inż. Renata Białczak
  tel. 22 5931090
  e-mail: kociszew@sggw.edu.pl

 • Rada Uczelniana Samorządu Studentów SGGW

  tel. 22 5931038
  e-mail: samorzad@sggw.pl

 • Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory

  Dyrektor: mgr Łukasz Zaniuk
  tel. 22 756 31 01, 22 842 37 85
  e-mail: sekretariat_rzdwo@sggw.edu.pl

 • Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami

  Kierownik:
  mgr Magdalena Nowaczewska

  Tel: +48 22 593 24 02
  mail: sozn@sggw.edu.pl

 • Sekcja Gospodarki Nieruchomościami

  Kierownik: mgr Agnieszka Michalska
  tel. 22 59 31018

 • Sekcja Planowania i Analiz

  Kierownik: mgr inż. Wojciech Radomski
  tel. 22 5933803
  e-mail: spa@sggw.pl

 • Sekcja Socjalna

  Kierownik: mgr inż. Barbara Zakrzewska
  tel. 22 5931340
  e-mail: ss@sggw.edu.pl

 • Sekcja Zamówień Publicznych

   
 • Sekretariat Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich, Rzecznika ds. Mobbingu i Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania

  mgr Małgorzata Miedzierska

  tel. +48 22 593 13 63 
  e-mail: malgorzata_miedzierska@sggw.edu.pl 

  ul. Nowoursynowska 166, Warszawa,
  bud. 10, pok. 47

 • Stacja Kontroli Pojazdów (ogólnouczelniana jednostka działalności gospodarczej SGGW)

   
 • Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

  Prezes: inż. Grażyna Skalmierska
  tel. 22 59 31037
  e-mail: wychowankowie@sggw.edu.pl

 • Straż Akademicka

  Kierownik: mgr Tomasz Witkowski
  22 59 31401
  e-mail: sa@sggw.edu.pl

  Patrol Straży Akademickiej (24/7)
  22 593 39 00, 604 605 319  

 • Studencki Klub Podróżniczy "Czwórka" PTTK nr 4

  tel. 660 727 384
  e-mail: info@skp4.pl, www.skp4.pl

 • Ursynowski Uniwersytet III wieku im. Juliana Ursyn Niemcewicza

  Prezes Zarządu: inż. Elżbieta Rubinstein
  tel. 22 59 31590
  e-mail: uutw@sggw.pl

 • Zastępca Kanclerza - Dyrektor ds. Zarządzania Infrastrukturą

   
 • Zespół Audytu Wewnętrznego

  Kierownik: mgr Ewa Sławińska-Tomtała
  tel. 22 5931413
  e-mail: zaw@sggw.edu.pl

 • Zespół Kontroli Wewnętrznej

  Kierownik: mgr Tomasz Staniak
  tel. 22 5931411
  e-mail: zkw@sggw.edu.pl

 • Zespół Radców Prawnych

  Kierownik: mgr Agnieszka Kuśmierz – radca prawny
  tel. 22 5931116
  e-mail: zrp@sggw.edu.pl

 • Zespół ds. Obronnych

  kIEROWNIK:
  ppłk rez. inż. Tomasz Falecki
  tel. 22 5931320
  e-mail: zokt@sggw.edu.pl

 • Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Akteon”

  Kierownik Zespołu: Jerzy Lendzion
  tel. 787 662 273

 • Związek Nauczycielstwa Polskiego

  Przewodniczący: Dr Wojciech Ożga
  tel. 22 5931314
  e-mail: sznp@sggw.edu.pl

01-02-2021 11:38
Marta Ponichter
12-04-2024 09:53
Krzysztof Szwejk
 • Rejestr zmian

  2024-04-12 | 09:53:02
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2024-04-12 | 09:53:01
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2024-04-12 | 09:52:58
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 14:01:59
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 14:01:58
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 14:01:57
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:56:40
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:56:39
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:56:38
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:53:45
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:53:45
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:53:43
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:51:53
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:51:52
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:51:51
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:50:50
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:50:50
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:50:48
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:49:38
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:49:38
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:49:37
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:49:01
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:49:00
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:48:59
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:48:33
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:48:32
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-06-21 | 13:48:31
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-04-28 | 13:49:17
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-04-28 | 13:49:16
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-04-28 | 13:49:13
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-01-27 | 10:53:29
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-01-27 | 10:53:28
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-01-27 | 10:53:27
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-01-27 | 10:51:54
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-01-27 | 10:51:53
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2023-01-27 | 10:51:51
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-10-14 | 10:46:44
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-10-14 | 10:46:44
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-10-14 | 10:46:43
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-10-14 | 10:35:48
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-10-14 | 10:35:47
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-10-14 | 10:35:47
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-10-14 | 10:34:38
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-10-14 | 10:34:37
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-10-14 | 10:34:36
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-10-14 | 10:31:32
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-10-14 | 10:31:32
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-10-14 | 10:31:30
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-09-06 | 11:54:24
  Autor:
  sklucznik
  2022-09-06 | 11:54:23
  Autor:
  sklucznik
  2022-09-06 | 11:54:22
  Autor:
  sklucznik
  2022-09-06 | 11:54:11
  Autor:
  sklucznik
  2022-09-06 | 11:54:10
  Autor:
  sklucznik
  2022-09-06 | 11:54:08
  Autor:
  sklucznik
  2022-07-28 | 11:50:01
  Autor:
  sklucznik
  2022-07-28 | 11:49:59
  Autor:
  sklucznik
  2022-07-28 | 11:49:57
  Autor:
  sklucznik
  2022-07-25 | 11:19:36
  Autor:
  sklucznik
  2022-07-25 | 11:19:35
  Autor:
  sklucznik
  2022-07-25 | 11:19:31
  Autor:
  sklucznik
  2022-04-05 | 09:25:55
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-04-05 | 09:25:55
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-04-05 | 09:25:54
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-04-05 | 09:24:53
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-04-05 | 09:24:52
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-04-05 | 09:24:52
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-03-31 | 14:10:37
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-03-31 | 14:10:36
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-03-31 | 14:10:35
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-03-31 | 12:39:55
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-03-31 | 12:39:55
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-03-31 | 12:39:54
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-03-31 | 11:18:45
  Autor:
  acieslicka
  2022-03-31 | 11:18:45
  Autor:
  acieslicka
  2022-03-31 | 11:18:44
  Autor:
  acieslicka
  2022-03-31 | 11:14:07
  Autor:
  acieslicka
  2022-03-31 | 11:14:07
  Autor:
  acieslicka
  2022-03-31 | 11:14:06
  Autor:
  acieslicka
  2022-01-27 | 13:53:04
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-01-27 | 13:53:03
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-01-27 | 13:53:02
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-01-11 | 12:48:22
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-01-11 | 12:48:21
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-01-11 | 12:48:20
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-01-11 | 12:47:02
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-01-11 | 12:47:01
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-01-11 | 12:47:00
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-01-10 | 09:52:50
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-01-10 | 09:52:49
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-01-10 | 09:52:49
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-01-10 | 09:50:30
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-01-10 | 09:50:30
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2022-01-10 | 09:50:29
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-10-18 | 14:54:49
  Autor:
  apieniazek
  2021-10-18 | 14:54:49
  Autor:
  apieniazek
  2021-10-18 | 14:54:48
  Autor:
  apieniazek
  2021-10-18 | 14:53:05
  Autor:
  apieniazek
  2021-10-18 | 14:53:04
  Autor:
  apieniazek
  2021-10-18 | 14:53:04
  Autor:
  apieniazek
  2021-10-18 | 14:51:13
  Autor:
  apieniazek
  2021-10-18 | 14:51:12
  Autor:
  apieniazek
  2021-10-18 | 14:51:12
  Autor:
  apieniazek
  2021-10-18 | 14:50:09
  Autor:
  apieniazek
  2021-10-18 | 14:50:08
  Autor:
  apieniazek
  2021-10-18 | 14:50:08
  Autor:
  apieniazek
  2021-09-27 | 11:52:16
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-09-27 | 11:52:16
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-09-27 | 11:52:15
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-09-27 | 11:47:58
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-09-27 | 11:47:57
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-09-27 | 11:47:57
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-09-27 | 11:45:02
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-09-27 | 11:45:01
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-09-27 | 11:45:01
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-09-27 | 11:42:11
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-09-27 | 11:42:11
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-09-27 | 11:42:10
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-08-31 | 13:13:16
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-08-31 | 13:13:16
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-08-31 | 13:13:15
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-07-27 | 15:11:03
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-07-27 | 15:11:03
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-07-27 | 15:11:02
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-07-27 | 15:06:14
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-07-27 | 15:06:13
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-07-27 | 15:06:13
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-07-27 | 15:00:55
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-07-27 | 15:00:55
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-07-27 | 15:00:54
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-07-06 | 09:27:15
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-07-06 | 09:27:14
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-07-06 | 09:27:14
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-07-05 | 14:16:23
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-07-05 | 14:16:22
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-07-05 | 14:16:22
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-05-28 | 08:31:14
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-05-28 | 08:31:14
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-05-28 | 08:31:13
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-05-10 | 09:20:30
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-05-10 | 09:20:29
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-05-10 | 09:20:29
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-05-07 | 13:13:36
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-05-07 | 13:13:36
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-05-07 | 13:13:36
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-05-06 | 11:22:02
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-05-06 | 11:22:02
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-05-06 | 11:22:01
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-29 | 08:51:24
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-29 | 08:51:24
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-29 | 08:51:23
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:22:37
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:22:36
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:22:36
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:19:59
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:19:59
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:19:58
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:18:12
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:18:11
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:18:11
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:17:22
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:17:22
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:17:22
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:16:32
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:16:32
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:16:32
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:15:17
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:15:17
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:15:17
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:12:32
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:12:32
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:12:31
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:09:39
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:09:38
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:09:38
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:08:34
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:08:33
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 15:08:33
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 14:55:37
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 14:55:37
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-27 | 14:55:36
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-21 | 10:47:22
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-21 | 10:47:22
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-04-21 | 10:47:22
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-03-29 | 18:26:21
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 18:26:21
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 18:26:21
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:47:20
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:47:20
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:47:20
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:45:09
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:45:09
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:45:09
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:43:54
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:43:54
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:43:54
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:42:16
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:42:16
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:42:16
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:41:51
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:41:51
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:41:51
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:40:57
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:40:57
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:40:57
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:39:47
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:39:47
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:39:47
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:36:57
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:36:56
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-29 | 17:36:56
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-03-01 | 12:45:35
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-02-18 | 15:42:57
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-02-18 | 15:07:04
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-02-18 | 15:06:16
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-02-18 | 15:05:41
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-02-18 | 14:02:33
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-02-18 | 14:02:08
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-02-18 | 14:01:13
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-02-18 | 13:58:49
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-02-18 | 13:56:47
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-02-18 | 13:53:19
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-02-17 | 16:51:10
  Autor:
  Betacom Admin
  2021-02-16 | 10:37:17
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-02-16 | 10:33:25
  Autor:
  Krzysztof Szwejk
  2021-02-10 | 15:23:15
  Autor:
  mponichter
  2021-02-10 | 15:22:28
  Autor:
  mponichter
  2021-02-10 | 15:13:57
  Autor:
  mponichter
  2021-02-10 | 14:55:37
  Autor:
  mponichter
  2021-02-10 | 14:48:28
  Autor:
  mponichter
  2021-02-02 | 14:37:16
  Autor:
  mponichter
  2021-02-02 | 13:36:27
  Autor:
  mponichter
  2021-02-02 | 12:40:22
  Autor:
  mponichter
  2021-02-02 | 11:27:46
  Autor:
  mponichter
  2021-02-02 | 11:12:14
  Autor:
  mponichter
  2021-02-02 | 10:53:08
  Autor:
  mponichter
  2021-02-02 | 10:50:57
  Autor:
  mponichter
  2021-02-02 | 10:49:09
  Autor:
  mponichter
  2021-02-01 | 11:57:26
  Autor:
  mponichter
  2021-02-01 | 11:38:22
  Autor:
  mponichter