Administracja

 • Kanclerz

  dr inż. Władysław W. Skarżyński
  Sekretariat, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 310 01
  fax: 22 59 310 03
  e-mail: kanclerz@sggw.pl

  Biuro Organizacyjne

  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 310 80
  fax: 22 59 310 81
  e-mail: su@sggw.pl

  Kancelaria Główna
  ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  tel.: 22 59 310 84
  fax: 22 59 310 87 (89)
  e-mail: kancelaria@sggw.pl

  Archiwum Centralne
  ul. Nowoursynowska 161, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 310 70
  fax: 22 59 310 75
  e-mail: archiwum@sggw.pl

  Biuro Spraw Osobowych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 313 50 (51)
  fax: 22 59 313 52
  e-mail: dso@sggw.pl

  Sekcja Socjalna
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 313 40
  fax: 22 59 313 41
  e-mail: ss@sggw.pl

  Biuro Nauki
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 310 60 (63)
  fax: 22 59 310 63
  e-mail: biuro_nauki@sggw.pl

  Biuro Spraw Studenckich
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 310 20
  fax: 22 59 310 39
  e-mail: bss@sggw.pl

  Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. 22 59 310 29
  tel. 22 59 324 40
  fax. 22 59 324 42

  Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warsaw, Poland
  Tel.: (+48 22) 593 10 50
  Fax.: (+48 22) 593 10 48

  Biuro Współpracy z Gospodarką
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  e-mail: pelnomocnik_gospodarka@sggw.pl

  Biuro Współpracy Międzynarodowej
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 318 40
  fax: 22 59 318 42
  e-mail: iro@sggw.pl

  Sekcja Współpracy Międzynarodowej
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 310 40
  fax: 22 59 310 42
  e-mail: mieczyslaw_rygalski@sggw.pl

  Centrum Programów Europejskich
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 310 50
  fax: 22 59 310 48
  e-mail:cpe@sggw.pl

  Zespół Radców Prawnych
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 310 67
  fax: 22 59 310 68
  e-mail: zrp@sggw.pl

  Biuro Promocji
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 310 07
  e-mail: info@sggw.pl

  Biuro Prasowe
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  tel. 22 59 319 97
  info: info@sggw.pl

  Inspektorat BHP
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 312 71
  e-mail: ibhp@sggw.pl

  Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 312 70
  e-mail: iop@sggw.pl

  Zespół ds. Obronnych (Kancelaria Tajna)
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 313 20
  e-mail: zokt@sggw.pl

  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SGGW
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 313 10
  e-mail: snszzs@sggw.pl

  Związek Nauczycielstwa Polskiego
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 313 14
  e-mail: sznp@sggw.pl

  Organizacja Zakładowa nr 46 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ ‘80”
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 313 12
  fax: 22 59 313 12
  e-mail: solidarnosc80@sggw.pl

  Sekretariat Stowarzyszenia Wychowanków SGGW
  ul. Nowoursynowska 161
  02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 310 36
  e-mail: poczta@wychowankowiesggw.pl

  Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 314 15
  e-mail: kzp@sggw.pl

  LZA “Promni”
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 314 20
  fax: 22 59 314 20
  e-mail: promni@promni.plpromni@sggw.pl

  Chór Akademicki
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 314 28
  e-mail: ewamichal1@o2.pl

 • Zastępca Kanclerza ds. Ogólnych

  Zastępca Kanclerza ds. Ogólnych
  mgr 
   Wojciech Motelski
  Sekretariat, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 338 00
  fax: 22 59 338 01
  e-mail: de@sggw.pl

  Sekcja Planowania i Analiz
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 338 03
  e-mail: spa@sggw.pl

  Sekcja Zamówień Publicznych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 313 90
  fax: 22 59 313 91
  e-mail: szp@sggw.pl

  Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 310 18
  fax: 22 59 310 17
  e-mail: agnieszka_michalska@sggw.pl

  Sekcja Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi i Użytkowymi
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 313 30
  fax: 22 59 313 31
  e-mail: sgzmu@sggw.pl

  Administracja Obiektów Sportowych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 312 81
  fax: 22 59 312 81
  e-mail: aos@sggw.pl

  Administracja Domów i Stołówek Studenckich
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 330 00
  fax: 22 59 330 03
  e-mail: akademiki@sggw.pl

  Administracja Obiektów SGGW przy ul. Rakowieckiej
  ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa
  tel.: 22 36 416 96
  fax: 22 84 915 94
  e-mail: aor@sggw.pl

  Pokoje Gościnne “Ikar”
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 337 00
  e-mail: ikar@sggw.pl

  Dom Asystencki “Ikar”
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 334 00
  fax: 22 59 334 02

   
   
   
   
   
   
   
 • Dyrektor Techniczny

  mgr inż. Jarosław Dadacz
  Sekretariat Dyrektora Technicznego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 310 02
  fax: 22 59 310 03
  e-mail: dt@sggw.pl

  Zespół Obsługi Audiowizualnej
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 314 50
  e-mail: zoa@sggw.pl

  Dział Gospodarczy Nr 1
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 311 40
  fax: 22 59 311 41
  e-mail: dgn1@sggw.pl

  Dział Gospodarczy Nr 2
  ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  tel.: 22 59 311 61
  fax: 22 59 311 61
  e-mail: dgn2@sggw.pl

  Dział Gospodarczy Nr 3
  ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  tel.: 22 59 311 91
  fax: 22 59 311 99
  e-mail: dgn3@sggw.pl

  Inspektorat Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 314 00
  fax: 22 59 314 06
  e-mail: ibidm@sggw.pl

  Dział Obsługi Ogólnej i Zaopatrzenia
  ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  tel.: 22 59 311 01
  fax: 22 59 311 02
  e-mail: dooz@sggw.pl

  Sekcja Konserwacji Zieleni
  ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  tel.: 22 59 310 90

  Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 313 70
  fax: 22 59 313 71
  e-mail: dnt@sggw.pl

  Dział Remontów i Konserwacji
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 311 20
  e-mail: drk@sggw.pl

  Dział Aparatury Naukowo-Dydaktycznej
  ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  tel.: 22 59 315 00
  fax: 22 59 315 01
  e-mail: dand@sggw.pl

  Sekcja Obsługi Teletechnicznej
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel.: 22 59 313 00
  fax: 22 59 313 01
  e-mail: sot@sggw.pl

25-01-2021 21:57
Marta Ponichter
25-01-2021 21:59
Marta Ponichter